Hizmetlerimiz

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Ambar Mali Mesuliyet Sigortası
Sigortacı, kamyonla nakliyatı gerçekleştiren sigortalısının, bir kaza sonucu, taşınan malda meydana gelen hasardan dolayı mal sahibine karsı olan sorumluluğunu teminat altına almaktadır.
Ana Teminatlar
  • Geniş Teminat
  • Dar Teminat
Birleşik teminatlardır, minimum 1 tane maksimum 1 tane seçilebilinir.
Ek Teminatlar
  • Grev Teminatı
  • Harp-Grev Teminatı

Nakliyat Emtea Taşıma Sigortaları
Emteanın bir yerden başka bir yere taşınması sırasında karşılaşılabilecek rizikolara karşı yaptırılan sigortadır. Emteayı taşıyan nakil vasıtası, onu taşımaya uygun özelliklere sahip herhangi bir kara, hava, demiryolu veya deniz nakil vasıtası olabilir ve sigorta, malın sahibi, satıcısı veya o malda menfaati olan herhangi bir kimse tarafından sefer esasıyla yaptırılır. Uygulamada verilen teminatlar, hasar tam ziya, dar veya geniş kapsamlı olmak üzere üçe ayrılır. Teminatın kapsamı, poliçe genel şartları ve özel şartlar (klozlar) ile belirlenir.

Sigorta fiyatının saptanmasında,
  • 1. Seçilen teminat türü (Geniş, Dar, Tam ziya)
  • 2. Nakil vasıtasının cinsi ve niteliğine,
  • 3. Nakledilen emteanın cinsi, miktarı, hasarlanma riski ve ambalajından
  • 4. Nakliyatın başlangıç ve bitiş yerine
  • 5. Nakliye sırasındaki aktarmaların adet ve sıklığı
  • gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.