Hizmetlerimiz

Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortaları Branşına Giren Poliçeler Nelerdir ?

Mühendislik sigortalari içinde incelenen poliçeleri şu şekilde sıralayabiliriz :
a) İnşaat bütün riskler sigorta poliçesi (CAR) (Construction All Risks)
b) Montaj bütün riskler sigorta poliçesi (EAR) (Erection All Risks)
c) Makine kırılmasi sigorta poliçesi (MKS)
d) Elektronik cihaz sigorta poliçesi (ECS)

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Nasıl Tanımlanabilir?


İ nşaat Bütün Riskler Poliçesi konusunu teşkil eden değerlerin, sigorta süresi içinde; inşaat sahasında bulundugu sırada, poliçede sayılan istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir kayıp ve hasara uğraması halini temin eder. Bütün riskler teminati olarak anılmasının nedeni, poliçede tek tek teminat kapsamına giren riskler sayılmayıp, ancak teminat kapsamına girmeyen hususlar sayılır ve istisnalar grubunda yer almayan her türlü risk temin edilir.