Hizmetlerimiz

Hukuksal Koruma Sigortası

Hukuksal Koruma Sigortalarında şirketimiz tarafından öncelikle trafikte yaşanan uyuşmazlıklara karşı Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve Sürücü Hukuksal Koruma teminatları uygulanmaktadır. Bu teminat, sigortalının taraf olduğu ve sigorta sözleşmesi ile saptanan konular kapsamındaki hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz masrafı, karar düzeltme masraflarını karşılar. İlgili Genel Şartlar : Hukuksal Koruma Genel Şartları