Hizmetlerimiz

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası motorlu kara taşıt aracını aşağıda yazılı tehlikelere karşı sigorta eder.

a. Sigortalı aracın kazaya uğraması: Sigortalı araçda gerek durma, gerek hareket halinde iken, sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında, harici ve ani tesirler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma, düşme, devrilme, yuvarlanma gibi kazalardan doğan ziya ve hasarlar,

b. Sigortalı aracın yanması: Yangından, infilaktan, yıldırım isabetinden ve bunların söndürülmesinden doğan ziya ve hasarlar,

c. Sigortalı aracın çalınması:Sigortalı aracın tamamen veya kısmen çalınması veya çalınmasına teşebbüs edilmesi neticesinde meydana gelen ziya ve hasarlar,

d. Sigortalı aracın nakli: Sigortalı aracın muntazam sefer yapan araba vapurları (feribotlar) ile taşınması sırasında uğrayacağı zararlar. (Sigortalı aracın başka suretle gerek kara nehir veya deniz yolu ile taşınması sırasında uğrayacağı ziya ve hasarlar sigortadan hariçtir.)

Birleşik Kasko Sigortası

Birleşik Kasko Sigortası motorlu kara taşıt araç sahibi için gerekli olan tüm teminatları tek bir poliçede temin eden bir sigorta türüdür. Birleşik sigorta poliçesinde aşağıda belirtilen üç ayrı teminat birlikte verilmektedir.

a. Kasko Sigortası: Sigortalı aracın “Kasko” sigortası olup, yanması, çalınması ve herhangi bir kaza nedeniyle uğrayacağı hasarları temin eder.

b. Ferdi Kaza Koltuk Sigortası: Bu sigorta vasıtayı kullanan sürücü ile vasıtada seyahat eden kişilerin sigortalı vasıtanın uğrayacağı herhangi bir kaza sonucu ölmeleri veya daimi sakat kalma hallerini teminat altına alır. İstenildiğinde tedavi masrafları teminatı da verilebilir.

c. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası: Bu sigorta, aracın kullanılmasından doğan ve araç sahibine düşen maddi ve ölüm dahil bedeni zararlardan doğan hukuki sorumluluğu teminat altına alır.

Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilecek Zararlar

Tüm araç tiplerinde uygulanmak üzere, aşağıda belirtilen rizikolar poliçe teminat kapsamına dahil edilebilirler.

Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar: Yabancı ülkelere yapılan seferlerin kasko sigortası kapsamına alınması halinde her halükarda %50 ek prim alınır.

G.L.K.H.H.K.N.H. ve Terör: Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar poliçe kapsamına dahil edilebilir.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi: Deprem ve yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar poliçe kapsamına dahil edilebilir.

Sel ve Su Baskını: Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar, ekprim ile poliçe kapsamına dahil edilebilir.

Kullanım Ve Gelir Kaybı Ek Teminatı: Genel Şartların A.4.8. maddesinde belirtilen ‘Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile sigortalının tamir süresince uğrayacağı kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar’ aşağıda belirtilen şekilde ve ancak Genel Müdürlüğün onayı ile temin edilecektir.

Yeni Değer Teminatı: Fatura tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde sigortası yapılan 0 km-son model araçlarda ilk bir yıllık sigorta süresi içerisinde çalınmaları veya tam hasara uğramaları halinde aracın hasar tarihindeki 2.el piyasa değerine bakılmaksızın yeni aracın bir ay içerisinde alınması ve şirketimizde sigortalanması ve aracın teknik özelliklerinin ve yapısının değiştirilmemiş olması koşulu ile aynı marka ve tip 0 km son model aracın temini sağlanacaktır.

Hukuksal Koruma: Bir kaza sonucu, hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesi aşamasında gerçekleştirmeniz gereken hukuki masraflarınıza ait giderlerinizi karşılayan teminattır.

Kilit Sistemi Teminatı: Sigortalı aracın anahtarlarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğinin sağlanması için yapılan anahtar kopyalanması, alarm ya da immobiliserin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masrafları yıllık toplam 1.000.-YTL’ye kadar teminat altındadır.

Ek Çalınma Teminatı: Kapalı ve kilitli bir mekanda yapılan hırsızlık ve gasp suretiyle ele geçirilenler dahil olmak üzere, aracın asıl ve yedek anahtarı kullanılarak çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşacak hasarlar teminat altındadır.